FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सूचना

दस्तावेज मिति
घ बर्गकाे निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि -OK.pdf 05/09/2022 - 15:58
गाउँ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७५ ७५/७६, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन-OK.pdf 05/09/2022 - 15:38
केदारस्युँ गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुप.pdf 05/09/2022 - 15:37
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४-GauShaba Lanu Parne.pdf 05/09/2022 - 15:35
स्थानिय तहमा गरिवि निवारणकालागि लधु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon 5 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७५-5.pdf 05/09/2022 - 15:34
गाउँ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ राजपत्र, ७८/७९ PDF icon 4 गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५-4 राजपत्र.pdf 05/09/2022 - 14:59
केदारस्युँ गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ राजपत्र, ७८/७९ PDF icon 6 केदारस्युँ गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ - 6.pdf 05/09/2022 - 14:57
एफ०एम० रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७५ राजपत्र, ७८/७९ PDF icon 5 FM Radio Byabasthapan Karyabidhi - ५ राजपत्र.pdf 05/09/2022 - 14:55
स्थानीय तहमा गरिवि निवारणका लागि लघु लधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ राजपत्र राजपत्र, ७८/७९ PDF icon 5 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७५-5.pdf 05/09/2022 - 14:54
केदारस्युँ गाउँपालिकाकाे प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ राजपत्र, ७८/७९ PDF icon केदारस्युँ गाउँपालिकाकाे प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७८.pdf 05/08/2022 - 16:12

Pages