FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

वडा नं. ५

५ न वडा कार्यालय

५ न वडा कार्यालय साननडाडामा रहेकाे छ ।

Ward Contact Number: 
९८४८५८९७२२

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा महिला सदस्य

वडा महिला दलित सदस्य